Welkom

Dodenherdenking 4 mei Hoogkerk

4 Mei
Herdenking begraafplaats Hoogkerk
Op 4 mei hebben we op de begraafplaats in Hoogkerk stilgestaan bij de overleden Canadese
militairen. Nick Landman, voorzitter van de Historische vereniging Hoogkerk, heeft hierbij
een toespraak gehouden. Er zijn bloemstukken gelegd door de Historische Vereniging
Hoogkerk en door leden van de VNFH mede namens het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tot
slot heeft Cor Roeters een gedicht vanuit zijn hart geschreven en voorgedragen over het
verleden, het heden en de toekomst.

Herdenking bij het monument aan de Boeiersingel in Hoogkerk
Vanaf het verzamelpunt aan de Zuiderweg vertrok de stoet, met o.a. de ceremoniemeester
Tineke van den Berg, wethouder Eelco Eikenaar, gemeenteraadslid Hans de Waard, leden
van de VNFH, scoutinggroep De Woudlopers Kipling, afgevaardigden van de Historische
Vereniging en andere belangstellenden, in gepaste tred onder begeleiding van Drumfanfare
Avanti Groningen, geleid door de nieuwe tambour-maître Michel Pare richting het
monument aan de Boeiersingel.
Aangekomen bij het monument stonden er al veel mensen te wachten.
Ceremoniemeester Tineke van den Berg sprak het welkomstwoord en leidde de ceremonie.
Mevr. Rens Ridderbos liet ons delen in een persoonlijk verhaal betreffende de Tweede
Wereldoorlog en las vervolgens een gedicht voor van Rutger Kopland genaamd ’ Oorlog’.
Na de ‘Last Post’, ten gehore gebracht door trompettist Marcel de Bruin, volgden twee
minuten stilte. De trompettist speelde daarna het Wilhelmus (1 couplet) waarbij de mensen
ook meegezongen.
Het bestuur van de VNFH legde een krans. Bestuursleden van de Historische Vereniging
Hoogkerk, afgevaardigden van de gemeente/ Nationaal 4-5 mei comité, wethouder Eelco
Eikenaar en gemeenteraadslid Hans de Waard, legden bloemen bij het monument, die
werden aangereikt door leden van de scoutinggroep de Woudlopers Kipling.
Sophie Wiersema en Ilse Tiesma van de Anne Frank school in Hoogkerk lazen samen hun
gedicht ‘Vrijheid’ voor. Benjamin Doornbos las een gedicht genaamd ‘Angst’ voor dat was
gemaakt door de groepen 7 en 8 van de Rehobothschool in Hoogkerk. Er werd nog een
gedicht voorgelezen door Els Hallatu genaamd ‘Mijn opa’. Cor Roeters heeft ook hierbij nog
zijn gedicht voorgedragen. Tot slot heeft Tineke van den Berg de avond afgesloten.
Belangstellenden werden nog in de gelegenheid gesteld om een bloemetje te leggen bij het
monument.
We kijken terug op een mooie herdenking. De VNFH wil hierbij ook nog van de gelegenheid
gebruik maken om de Eritrese gemeenschap te bedanken voor hun steun, begrip en bezoek
tijdens deze dodenherdenking en Johan Jansen voor het verzorgen van het geluid.

De Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk is aangesloten bij de Bond van Oranjeverenigingen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen en bestaat sinds 1972. De Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk stelt zich ten doel om evenementen te organiseren voor alle Hoogkerkers. 

Deze evenementen zijn:

- Oranjemarkt op Koningsdag;
- Dodenherdenking op 4 mei;
- Bevrijdingsdag op 5 mei (eens in de 5 jaar);
- Intocht van Sinterklaas in november.
- Kerst


Volg ons ook op