Startpagina | Laatste nieuws


De Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk organiseert feestelijke activiteiten op 27 april op het Suikerunieterrein aan de Fabriekslaan in Hoogkerk.

Klik op de foto voor een vergroting

UPDATE VERENIGING NATIONALE FEESTEN HOOGKERK 2019

Het bestuur van de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk tracht ook dit jaar weer een feestelijke Koningsdag te Organiseren. We proberen elk jaar weer een aantrekkelijk programma in elkaar te zetten, zowel voor de jongeren als de ouderen van Hoogkerk e.o..
Het bestuur van de VNFH zorgt ervoor dat ieder jaar opnieuw Koningsdag gevierd kan worden in Hoogkerk, dat er een herdenkingsplechtigheid op 4 mei kan worden gehouden, dat de Sint in Hoogkerk aanlegt met zijn boot en dat de Kerstboom in Hoogkerk wordt geplaatst. Dit allemaal met behulp van vrijwilligers en medewerking van ondernemers in Hoogkerk.
Het ene jaar kan er meer georganiseerd worden dan het andere jaar. Dit heeft onder andere een financiële reden. Het budget van de Vereniging wordt samengesteld uit subsidies van de gemeente Groningen, bijdragen van ondernemers uit Hoogkerk, van Kwaliteit uit Hoogkerk, bijdrage van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk en natuurlijk donaties van particulieren. Om onze festiviteiten, waaronder Koningsdag 2019, voor iedereen vrij toegankelijk en aantrekkelijk te houden, moet er wel genoeg geld binnen komen. Daarom komt de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk in de week van 25 februari t/m 2 maart 2019 bij u langs met de collectebus voor een kleine bijdrage. Mocht onze collectant uw onverhoopt niet thuis aantreffen, dan zal hij/zij een flyer bij u in de brievenbus gooien met daarop de gegevens om uw eventuele donatie aan ons over te maken.

Voor Koningsdag 2019 heeft het bestuur besloten om van deze dag een muziek- en dansfestijn te maken. Hier omheen wordt de vrijmarkt gehouden, welke voor jong en oud vrij toegankelijk zal zijn.
Dit betekent niet dat de (sport)verenigingen uit Hoogkerk zich niet meer kunnen promoten op de markt. Dit kan juist wel! Verenigingen kunnen zich aanmelden via info@vnfh.nl voor een (stand)plaats op de markt ter promotie van hun club. Wij reserveren dan een plaats op de markt en vermelden dit in ons programma.
Omdat we niet afhankelijk willen zijn van het weer op 27 april a.s. wordt er een grote feesttent (10 x 20 m) geplaatst op het Suikerplein met hierin een podium en een bar. Hierin zal vanaf 10 uur ’s ochtends tot 18.00 uur live muziek aanwezig zijn. De hele dag zal begeleid worden door DM Music.

Wellicht kent u het programma Heel Holland Bakt van televisie. Wij willen op 27 april a.s. een wedstrijd houden Heel Hoogkerk Bakt! We roepen alle lezers van de Westerkrant op om hieraan deel te nemen door het bakken van de lekkerste zoete lekkernij met als thema “Koninklijk”. Deze zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. Deze zal ook de prijzen uitreiken aan de nummers 1, 2 en 3. Het aanmeldformulier hiervoor kunt u te zijner tijd vinden op onze website www.vnfh.nl.
Hoe het volledige programma voor Koningsdag 2019 er uit komt te zien is mede afhankelijk van het budget en de giften van derden. Dit programma vindt u zo spoedig mogelijk op onze website. Wij als bestuur zijn hier nog heel druk mee aan de slag en zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen.

We hopen er samen met u wederom een feestelijke Koningsdag 2019 van te maken!
Bestuur Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk

Nieuwe impuls Koningsag

De Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk organiseert wederom feestelijke activiteiten op 27 april 2019 op de Fabriekslaan bij de Suikerunie in Hoogkerk (www.vnfh.nl)

Er zullen, net als vorig jaar, twee grote tenten geplaatst worden, waarin de optredens zullen plaatsvinden.

Houd de website en facebook in de gaten.